Blogger Phuong44dltt

Nơi chia sẽ VCD DVD MP4 Phim Phật Giáo và Các Bài Giảng, Kinh, Luật, Luận.

Lợi ích cho thân bằng quyến thuộc

Nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng.

Niệm Phật và Niệm Phật

Tin Sâu - Nguyện Thiết - Hạnh Chuyên, vãng sanh Tịnh Độ ngay đời này tu!.

Phật Nhập Niết Bàn

Này các Tỳ kheo! Các người đừng nghe dục vọng mà quên lời ta dặn. Mọi vật ở đời không có gì quý giá. Thân thể rồi sẽ tan rã. Chỉ có Ðạo ta là quý báu. Chỉ có chân lý của Ðạo ta là bắt di bất dịch! Hãy tinh tấn lên để giải thoát!

Tam Thánh Tây Phương

Phật A Di Đà thân kim sắc, tướng tốt quang minh tự trang nghiêm, năm Tu Di uyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngần mắt biết!

Thử nghiệm chèn code
 • Days
 • Hours
 • Mins
 • Secs
 • Kế hoạch tiết kiệm 15 tháng (6/2018 - 7/2019)

  var target_date = new Date().getTime() + (1000*3600*48); // set the countdown date var days, hours, minutes, seconds; // variables for time units var countdown = document.getElementById("tiles"); // get tag element getCountdown(); setInterval(function () { getCountdown(); }, 1000); function getCountdown(){ // find the amount of "seconds" between now and target var current_date = new Date().getTime(); var seconds_left = (target_date - current_date) / 1000; days = pad( parseInt(seconds_left / 86400) ); seconds_left = seconds_left % 86400; hours = pad( parseInt(seconds_left / 3600) ); seconds_left = seconds_left % 3600; minutes = pad( parseInt(seconds_left / 60) ); seconds = pad( parseInt( seconds_left % 60 ) ); // format countdown string + set tag value countdown.innerHTML = "" + days + "" + hours + "" + minutes + "" + seconds + ""; } function pad(n) { return (n < 10 ? '0' : '') + n; }

  05 tháng 7, 2018

  Thử nghiệm

  Thử nghiệm chèn code
 • Days
 • Hours
 • Mins
 • Secs
 • 07 tháng 10, 2011

  Thiết kế hình ảnh + chuyển động + âm thanh dạng truyện kể cho bé trên Power Point

  Thiết kế hình ảnh + chuyển động + âm thanh cho truyện Giọt nước tí xíu:
  Link download tập tin power point: http://www.mediafire.com/?1f5a2256pdd1zpo

  Thiết kế trò chơi ô chữ kỳ diệu trên Power Point

  Link download tập tin power point: http://www.mediafire.com/?3d3owsvn619ludl