31 thg 10, 2011

Danh Bạ PVCO

Trương Văn Phương: 0979.358.665 - 0917.827.561-0583.540.399
Truong Van Phuong # 9. September 2010, 07:32

Tuân 0954453446
A. Tuyến (GV) - 0935453195
Chú Chính - 0914300179
Chương 12 - 0977274737
Thảo PVCO - 0985677691
Lý PVCO - 01693330977
Trần Văn Trương Cung - 0583728151
Cô Thi - 0905466353
Định PVCO - 01683425531
Đông - 0975610488
01685925296
01638606118
Dũng Hẹn - 0987940436
Dũng Vĩnh Hải - 0905493999
Duy Linh OTO - 0978735976
Hải Tô Đức - 0974744897
Huy BA - 0905115862
Khánh PVCO - 0935919005
Ngọc PVCO - 01656732699
Thơm PVCO - 0905616620
Thuyền PVCO - 0936709374
Thuận VH - 0933455456
Lưu PVCO 0978569346 0935210144
Ngân Mservice 0917968393
Trà PVCO 0973539701
Tuấn PVCO 0933455608
Thiệu PVCO 0972707948
Huy 12 0902355740
Cung 0979277520
Thương pvco 0957599358

0 đối thoại: